Ευχές απο την Θεραπευτική ομάδα!!

Αίθουσα αναμονής και συμβουλευτική γονέων στο κέντρο Σύναψις-Αιγάλεω, Στέφανου Σαράφη 7, πλατεία Εσταυρωμένου, πλησίον μετρό Αιγάλεω

Προαύλιος χώρος στο κέντρο Σύναψις-Αιγάλεω, Στέφανου Σαράφη 7, πλατεία Εσταυρωμένου, πλησίον μετρό Αιγάλεω

Αίθουσα Εργοθεραπείας στο κέντρο Σύναψις-Αιγάλεω, Στέφανου Σαράφη 7, πλατεία Εσταυρωμένου, πλησίον μετρό Αιγάλεω

Αίθουσα αναμονής κέντρου Σύναψις-Πειραιά, Αφεντούλη 2, πλησίον νοσοκομείου Τζάνειο

Αίθουσα Λογοθεραπείας κέντρου Σύναψις-Πειραιά, Αφεντούλη 2, πλησίον νοσοκομείου Τζάνειο