Δεξιότητες διαλόγου σε παιδιά με ΔΑΦ

Η εμπλοκή ενός παιδιού με ΔΑΦ σε μια συζήτηση τρίτων και η πρωτοβουλία του να "μπει" στην κουβέντα μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη για το ίδιο!

Με μια προσεχτική επιλογή λέξεων κλειδιά (από τα ειδικά ενδιαφέροντά του) που πυροδοτούν την προσοχή του μπορούμε σταδιακά να "διδάξουμε" το ενδιαφέρον στις συζητήσεις των άλλων και να χτίσουμε μια πιο λειτουργική αλληλεπίδραση σε συνθήκες κοινωνικών επαφών.

*Προηγείται η δεξιότητα του παιδιού να σχολιάζει λεγόμενα άλλων και ο ερωτηματικός λόγος

#AutismCenter #Κοινωνικοποίηση #ΔεξιότητεςΔιαλόγου #ΟμάδεςΕφήβων

@Σύναψις


289 προβολές0 σχόλια